Các phim đang update dailyTuỳ đường diễn nghĩa thuyết minh
https://www.youtube.com/watch?v=C5JG...GODEBp&index=1

Anh hùng Nhạc Phi thuyết minh VTV2
https://www.youtube.com/playlist?lis...C4RRdzZ48bjVSY

Tân tiếu ngạo giang hồ thuyết minh VTV2
https://www.youtube.com/playlist?lis...aL1cOc7E1sjSCA

Mùa xuân của cha thuyết minh VTV3
https://www.youtube.com/playlist?lis...SivXsLj7pLWQqg

Tôi muốn có một gia đinh thuyết minh đài Hà Nội

https://www.youtube.com/playlist?lis...NSHqEXghvdRim0


Lục Trinh truyền kỳ

https://www.youtube.com/playlist?lis...AivlQjYuKiWThu

Hai mặt cuộc đời thuyết minh đài HN
https://www.youtube.com/playlist?lis...QgFpIN76aidJyg

Đế Cẩm
https://www.youtube.com/playlist?lis...TYtzPjMPPNZOMNDanh sách các phim Chưởng của Kim DungAnh hùng xạ điêu 1982 : : Huỳnh Nhật Hoa - Ôn Mỹ Linh - Tạ Hiền - Lý Thi Kì
link http://www.youtube.com/watch?v=bExaO...ei4jwE&index=1


Anh hùng xạ điêu 1994 : Trương Trí Lâm - Chu An - La Gia Lương - Quan Bảo Huệ
update
Anh hùng xạ điêu 2003 : Lý Á Bằng - Châu Tấn
update
Anh hùng xạ điêu 2008 : Hồ Ca - Lâm Y Thần
update


BÍCH HUYẾT KIẾM 1985 :Huỳnh Nhật Hoa - Miêu Kiều Vỹ - Trang Tịnh Nhi - Mao Thuận Quân
https://www.youtube.com/playlist?lis...-PTLB-iOmi3MKD
BÍCH HUYẾT KIẾM 2000 :Lâm Gia Đống - Xa Thi Mạn
https://www.youtube.com/playlist?lis...Hu_zzdjMLJGqSg
BÍCH HUYẾT KIẾM 2007 :Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tôn Phi Phi
https://www.youtube.com/watch?v=Eine...BFdkBu&index=1


Hiệp khách hành 1984 :Lương Triều Vĩ, Lưu Thục Hoa.
https://www.youtube.com/watch?v=145b...FVDK-q&index=1
Hiệp khách hành 2002 thuyết minh Bắc :Ngô Kiện Châu Lai
https://www.youtube.com/watch?v=wVKu...uEp3A3&index=1


Liên thành quyết 1989 :Quách Tấn An
https://www.youtube.com/watch?v=8aS9...gaHB9I&index=1
Liên thành quyết 2003 :Ngô Việt Thư Sướng
https://www.youtube.com/watch?v=8kHA...TqZHGK&index=1


LỘC ĐỈNH KÝ 1984 :Lưu Đức Hoa,Lưu Gia Linh
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7p...rouf9K&index=1
LỘC ĐỈNH KÝ 1998 :Trần Tiểu Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=RVEf...vLRqbw&index=1
LỘC ĐỈNH KÝ 2000 :Trương Vệ Kiện
https://www.youtube.com/watch?v=rlNm...ls_a05&index=1
LỘC ĐỈNH KÝ 2008 :Huỳnh Hiểu Minh
https://www.youtube.com/watch?v=KB95...EUGWM0&index=1


Tiếu ngạo giang hồ 2013 trọn bộ thuyết minh VTV2 update daily
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Ln...sjSCA&index=55

Thiên Long bát bộ 2002 thuyết minh Bắc
https://www.youtube.com/playlist?lis...JModLIVZA-w33uCác phim khác của Kim Dung đang update tiếp
Danh sách các phim chưởng khác


Thập bát la hán
https://www.youtube.com/playlist?lis...EqErFKLDzV1ZM7

Phong Vân I - Hùng bá thiên hạ
https://www.youtube.com/playlist?lis...9xbvjU4BhREcn7

Phong Vân II
https://www.youtube.com/playlist?lis...jW39utFLaUJtXj

Lục chỉ cầm ma
https://www.youtube.com/playlist?lis...3nN1HPiG6ZZFji

Công chúa vô ưu
https://www.youtube.com/playlist?lis...TRPOKOxfZ98OvN

Tân Mã Vĩnh Trinh 2013
https://www.youtube.com/playlist?lis...zHPK1tuNhOPe3B

Tinh võ Trần Chân
https://www.youtube.com/playlist?lis...4SxSkSqTwrLKX5

Thiên nhai minh nguyệt đao

https://www.youtube.com/playlist?lis...hmHzD6HQV5JfLh

Vịnh Xuân quyền 2013
https://www.youtube.com/playlist?lis...MIWMh_SR0DXo5X

Võ đang I
https://www.youtube.com/playlist?lis...wVxdJTc7Sn0gQz

Võ đang II
https://www.youtube.com/playlist?lis...cpvNauavmrfziW

Hiên viên kiếm thuyết minh VTV2
https://www.youtube.com/playlist?lis...w1PeYHz-QbEK30

Ma kiếm sinh tử kỳ
https://www.youtube.com/playlist?lis...0rxM7yhEet0hAp