Làng xì trum

Trích:

Tập 1: Tí Cô Nương
Tập 2: Xì Trum Học Việc - Gương Ma Thuật
Tập 3: Vua Xì Trum - Trò Đùa Của Tí Phá
Tập 4: Phi Hành Gia Xì Trum
Tập 5: Xì Trum Và Rồng Con
Tập 6: Phù Thủy Xì Trum - Vị Thần Thô Lỗ
Tập 7: Các Xì Trum Và Chim Howlihow
Tập 8: Xì trum và cây sáo thầnLink Download:

Code: